Tündérmesék és más varázslatos történetek

(www.tundermesek.hu)

Általános szabályzat

  1. A Tündérmesék és más varázslatos történetek online weboldal egy nonprofit jellegű, információs, gyűjteményes szolgáltató oldal.
  2. A Tündérmesék és más varázslatos történetek online weboldalon megjelent mesék, versek, novellák, dalok és bármely más írás, információ szabadon hozzáférhető, közzétehető, letölthető, és bármely más fórumon, rendezvényen, eseményen, baráti társaságban felhasználható, a forrás (www.tundermesek.hu és az író) feltüntetésével!
  3. A Tündérmesék és más varázslatos történetek online weboldalra beküldött mesék, versek, novellák, stb. írói elfogadják, hogy az írásaikat, az oldalt üzemeltető szerkesztők és grafikusok lektorálják, szerkesztik, megformálják, és illusztrációkkal látják el, megjelenés előtt! A Tündérmesék és más varázslatos történetek oldalain vulgáris kifejezések nem szerepelhetnek! A szerkesztők fenntartják a jogot, hogy az ilyen témájú írásokat ne jelentessék meg, vagy átírják azokat!
  4. A Tündérmesék és más varázslatos történetek online weboldalra beküldött mesék, versek, novellák, stb. írói elfogadják, hogy az írásaikat, önként, szabad akaratukból juttatták el a szerkesztőségbe a tundermesek.tortenetek@gmail.com email címre, és ez által szabadon felhasználhatóvá tették azt, és sem a beküldéskor, sem pedig a megjelenéskor nincs semmilyen jogdíj jellegű, anyagi igényük.
  5. Azokra a mesékre, amelyek tartalmuknak és minőségüknek megfelelően megjelennek a Tündérmesék és más varázslatos történetek gyűjteményes meseoldalon (www.tundermesek.hu) egyösszegű, és egyszeri bruttó 3000 Ft-os, azaz háromezer forintos minőségi díjat fizet a szerkesztőség! Ennek az összegnek a kifizetése átutalással történik, e-mailben rögzített egyeztetés után, és a kifizetéshez tartozó minőségi díj szerződésének aláírását követően. A minőségi díj szerződést a szerkesztőség elektronikus formában juttatja el az írónak, aki azt kinyomtatva és aláírva juttatja vissza a kiadó postacímére. A szerkesztőség vállalja, hogy a szerződés beérkezését követő 24 órán belül átutalja a minőségi díjat, az egyszeri, bruttó 3000, azaz háromezer forintot! A Tündérmesék és más varázslatos történetek oldalon meg nem jelent mesék ellenében az író nem tarthat igényt a minőségi díjra! A szerkesztőség kijelenti, hogy a meg nem jelent meséket sem más formában, sem pedig máshol nem publikálja! Ilyen esetekben a szerkesztőség e-mailben értesíti az írót, hogy az írása nem kerül megjelentetésre! A szerkesztőség a meg nem jelent meséket törli az adattárából és a levelezési rendszeréből.
  6. A Tündérmesék és más varázslatos történetek online weboldal szerkesztői kijelentik, hogy a beküldött írásokat kizárólag a www.tundermesek.hu online weboldalon és az alkalmanként abból készülő gyűjteményes könyvben jelentetik meg az író mindenkori feltüntetésével.
  7. Figyelem! Az egyszeri bruttó 3000, azaz háromezer Ft minőségi díj, csak az önálló, saját írásokra vonatkozik. A más forrásból összegyűjtött írásokra (pl. ismert mesék, népmesék, versek, dalok, gyűjtések stb.) beküldése esetén, csupán megjelentetni tudjuk az adott írást, a beküldő, és a forrás feltüntetésével!
  8. A Tündérmesék és más varázslatos történetek online weboldal szerkesztői hozzájárulnak, hogy azok az írók, akiknek az írásai a weboldalon megjelentek, referenciaként megjelölhessék az oldalt, más munkájuk publikálásakor!
  9. Jelen szabályzat 2013.02.28. napon lép életbe és visszavonásig van érvényben!
  10. A www.tundermesek.hu oldalra írást beküldő szerzők tudomásul veszik, hogy írásuk beküldésével automatikusan elfogadják az általános szabályzatot!